Hesap Özeti Açıklamaları

DÖNEM BORCUNUZ: Hesap kesim tarihi itibariyle varsa önceki dönemden kalan borcu ve bu döneme ait alışveriş, nakit, faiz ve ücretler toplamından, hesaba yatırılan tutarların düşülmesinden sonra kalan bakiyedir.

ASGARİ ÖDEME TUTARI: Müşteri limitine bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen asgari ödeme oranları geçerlidir.

  LİMİT ARALIĞI (TL)
  0-14.999 15.000-19.999 20.000 ve üzeri
ASGARİ ÖDEME TUTARI ORANI 30 % 35 % 40 %

*İlk kez kredi kartı alan kart hamilleri için asgari ödeme oranı, kartın ilk kullanım tarihinden itibaren 1 yıl süreyle %40 olup bir yılın sonunda, müşteri limitine bağlı olarak tabloda belirtilen asgari ödeme oranları geçerli olacaktır.

** Ticari kredi kartları için asgari ödeme oranı %20’dir.

SON ÖDEME TARİHİ: Toplam borç veya asgari ödeme tutarının yatırılması gereken son tarihtir.

LİMİT: Kredi kartınızla yapacağınız alışverişler ya da nakit çekim işlemleri için kullanılabilecek maksimum kredi limitidir. Kartınıza bağlı olan ek kartlar da aynı limiti paylaşmaktadır.

HESAP KESİM TARİHİ: Hesap özetinin düzenlendiği tarihtir.

ÖNCEKİ DÖNEM HESAP ÖZETİ BAKİYESİ: Önceki dönemden devreden borç toplamıdır.

DEVREDEN WORLDPUAN: Önceki dönemlerde kullanılmayan ve son döneme devreden Worldpuandır.

BU DÖNEM KULLANILAN WORLDPUAN: Biriken toplam Worldpuandan, hesap özetinin ilgili dönemi içerisinde kullanılan Worldpuandır.

KULLANILABİLİR PUANINIZ: Hesap kesim tarihindeki kullanılabilir Worldpuandır.

PUANINIZ TL KARŞILIĞI: Kazanılan her 2 Worldpuan, World üye işyerlerinde 1 Kuruş değerindedir. 10 TL değerindeki bir ürünü, 2.000 Worldpuan kullanarak satın alabilirsiniz.


ÜCRET, KOMİSYON, VERGİ, FON VE FAİZLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TOPLAM FAİZ VE ÜCRETLER: Önceki hesap bakiyesi üzerinden ve dönem içinde yapılan nakit çekim ve benzeri işlemler için işleyen faiz ile kart ücreti, yıllık üyelik ücreti gibi sözleşmede yer alan ücretlerin toplamıdır.

ALIŞVERİŞ FAİZ ORANI: Dönem borcunuzdan daha az bir tutarda ödeme yaparak borcunuzu kredilendirmeniz durumunda işletilecek, vergi ve fonlar hariç aylık net akdi faiz oranıdır.

NAKİT ÇEKİM FAİZ ORANI: Nakit çekim kapsamında değerlendirilecek tüm işlemlere uygulanan, vergi ve fonlar hariç aylık net akdi faiz oranıdır.

KART ÜCRETİ: VakıfBank Worldcard'lar için asıl ve ek kartlardan alınan yıllık üyelik bedelidir. Yıllık kart ücretleri: Klasik, Taraftar, Rail&Miles, VakıfBank Express kartlar için 63 TL; Gold kartlar için 77 TL; Platinum kartlar için 90 TL; ek kartları için 28 TL; MilPlus kartlar için 89 TL; ek kartları için 44 TL; MilPlus Platinum kartlar için 119 TL; ek kartları için 59 TL; LikeCard'lar, VakıfBank Express indirimli kartlar için 12 TL; BusinessCard'lar için 49 TL'dir.

GECİKME FAİZ ORANI: Asgari ödeme tutarının altında ödeme yapılması durumunda asgari tutarın ödenmeyen kısmı için son ödeme tarihinden asgari ödeme tutarının tam olarak ödendiği tarihe kadarki süre için hesaplanan vergi ve fonlar hariç aylık faiz oranıdır.

NAKİT ÇEKİM ÜCRETİ: VakıfBank ATM'lerinden veya şubelerinden kredi kartınızla nakit çektiğinizde, aylık kredi faizine ek olarak işlem başına %3.84+6.50 TL komisyon; yurtiçi banka ATM'lerinden kredi kartınıza nakit çektiğinizde aylık nakit kredi faizine ek olarak işlem başına %3.84+6.50 TL nakit çekim ücreti alınır. Yurtdışından nakit çektiğinizde %3.84+3.29 USD nakit çekim ücreti alınır.

VERGİ, FON: BSMV (Banka Sigorta ve Muamele Vergisi) ve KKDF (Kaynak Kullanım Destekleme Fonu) yasa gereği alınmakta olup, BSMV, nakit çekim ücreti, kart ücreti ve faizler üzerinden; KKDF ise hesap kesim tarihinde tahakkuk ettirilen faiz üzerinden hesaplanmaktadır.

FAİZ HESAPLAMA YÖNTEMİ: Son ödeme tarihinde ödenmeyip kredilendirilen alışverişlerinize hesap kesim tarihinden başlamak üzere ödendiği tarihe kadarki süre için alışveriş faiz oranı; nakit ve nakit çekim kapsamında değerlendirilecek işlemlere ise işlem tarihinden ödendiği tarihe kadarki süre için nakit çekim faiz oranı üzerinden faiz hesaplanır. Yapılan ödemeler, önceki dönemden devreden gecikme faizi ve ferilerine, alışveriş faizi ve ferilerine, devreden borçlara, dönem içinde çekilen nakitlere ve son dönem harcamalara mahsup edilmektedir. Faiz tahakkuku hesap kesim tarihlerinde yapılmaktadır. Hesap Özetinde yer alan alışveriş ve nakit faiz oranına KKDF ve BSMV dahil değildir.

GERİYE DÖNÜK EKSTRE ÜCRETİ: Kredi kartında geriye dönük hesap özeti basımı talebi için alınan ücrettir. Bu ücret 2.30 TL olarak uygulanmaktadır.


DİĞER BİLGİLER

YURT DIŞINDA YAPILAN ALIŞVERİŞ VE NAKİT ÇEKİMLER: Yurt dışı alışveriş ve nakit çekim işlemleri USD/TL cinsinden ödenebilir. Dönem Borcunun son ödeme tarihinde ödenmeyen kısmı, son ödeme tarihindeki TCMB döviz satış kurunun %1 fazlası ile çarpılarak Türk Lirası'na çevrilmekte ve o dönemin hesap kesim tarihinden başlamak üzere eksik yatırılan tutara faiz işletilmektedir. Yabancı para birimi cinsinden ödemeyi tercih edenler için, asgari ödeme tutarı, dönem borç tutarı kadar hesaplanmaktadır.
TL cinsinden ödemeyi tercih edenler için işlemin Banka’ya ulaştığı tarihteki TCMB döviz satış kuruna %2 ekleyerek TL'ye çevrim yapılmaktadır.

YABANCI PARA İŞLEMLER İLE İLGİLİ HATIRLATMA: Türkiye'de faaliyette bulunan bazı uluslararası şirketler ile yurt dışındaki bazı firmalar satış belgelerini TL olarak düzenlemelerine rağmen, söz konusu alışveriş bedelleri, ilgili firmalar tarafından yabancı para cinsinden tahsil edilmekte ve bu nedenle Hesap Özetine yabancı para cinsinden yansıtılmaktadır. Bu, uluslararası kredi kartı kurallarının gerektirdiği bir uygulamadır.

KREDİ KARTI BORÇ BİLGİNİZİ; 444 0 724 Telefon Bankacılığı'ndan, VakıfBank ATM'lerinden, İnternet Bankacılığı'ndan, Faks, e-posta ve SMS talimatı vererek öğrenebilirsiniz.

KREDİ KARTI BORÇ ÖDEME NOKTALARI;

  • 444 0 724 Telefon Bankacılığı
  • İnternet Bankacılığı
  • Düzenli ödeme talimatı
  • VakıfBank ATM'leri
  • VakıfBank Şubeleri
  • PTT Online Şubeleri (3.10 TL işlem ücreti alınır)
  • EFT ile diğer Bankalar