Hesap Özeti Açıklamaları

DÖNEM BORCUNUZ: Hesap kesim tarihi itibariyle varsa önceki dönemden kalan devir borcu ve bu döneme ait alışveriş, nakit, nakit benzeri işlemler, faiz ve ücretler toplamından, hesaba yatırılan paraların düşülmesinden sonra kalan tutardır.

ASGARİ ÖDEME TUTARI: Son ödeme tarihine kadar ödenmesi gereken en az tutardır. Asgari ödeme tutarı, toplam borcunuzun en az %20'si kadardır.

SON ÖDEME TARİHİ: Toplam borç veya asgari ödeme tutarının yatırılması gereken son tarihtir.

LİMİTİNİZ: Kredi kartınızla yapacağınız alışverişler ya da nakit çekim işlemleri için kullanılabilecek maksimum kredi limitidir. Kartınıza bağlı olan ek kartlar da aynı limiti paylaşmaktadır.

HESAP KESİM TARİHİ: Hesap özetinin düzenlendiği tarihtir.

ÖNCEKİ DÖNEM HESAP ÖZETİ BAKİYESİ: Önceki dönemden devreden borç toplamıdır.


WORLDPUAN BİLGİLERİ

WORLDPUAN: Kredi kartınızla yurtiçi ve yurtdışında yaptığınız tüm alışverişlerden ve kampanyalardan, Banka tarafından belirlenen oranlarda kazanılan ödül puanıdır. VakıfBank üye işyerlerinden kazandığınız VakıfPara'lar, Worldpuana dönüştürülerek, işlemlerin yanında "*" işareti ile gösterilmektedir. Kazandığınız Worldpuanları World ve VakıfBank üye işyerlerinde bedava alışveriş yapmak için kullanabilirsiniz.

DEVREDEN WORLDPUAN: Önceki dönemlerde kullanılmayan ve son döneme devreden Worldpuandır.

BU DÖNEM KAZANILAN WORLDPUAN: Son dönemde kazanılan toplam Worldpuandır.

BU DÖNEM KULLANILAN WORLDPUAN: Biriken toplam Worldpuandan, hesap özetinin ilgili olduğu dönem içerisinde kullanılan Worldpuandır.

KULLANILABİLİR PUANINIZ: Hesap kesim tarihindeki kullanılabilir Worldpuandır.

PUANINIZ TL KARŞILIĞI: Toplam Worldpuanların Bankamızca belirlenecek TL karşılığıdır. Bu tutar, Bankamızca belirlenerek çeşitli iletişim kanallarıyla tarafınıza bildirilen/bildirilecek olan üye işyerlerinde ve tarafınıza bildirilecek şekil ve şartlarda kullanılabilecektir. Bunun nakit olarak ödenmesi veya kart hesabı borcundan düşülmesi istenemeyeceği gibi kart hesabı ödemelerinin gecikmesi veya hesabın kapatılması hallerinde kullanılamayacaktır.


ÜCRET, KOMİSYON, VERGİ, FON VE FAİZLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TOPLAM FAİZ VE ÜCRETLER: Önceki hesap bakiyesi üzerinden ve dönem içinde yapılan nakit çekim ve nakit benzeri işlemler için işleyen faiz ile kart ücreti, yıllık üyelik ücreti gibi sözleşmede yer alan ücretlerin toplamıdır.

ALIŞVERİŞ FAİZ ORANI: Dönem borcunuzdan daha az bir tutarda ödeme yaparak borcunuzu kredilendirmeniz durumunda işletilecek, vergi ve fonlar hariç aylık net akdi faiz oranıdır.

NAKİT ÇEKİM FAİZ ORANI: Nakit çekim kapsamında değerlendirilecek tüm işlemlere uygulanan, vergi ve fonlar hariç aylık net akdi faiz oranıdır.

KART ÜCRETİ: VakıfBank Worldcardlar için asıl ve ek kartlardan alınan yıllık üyelik bedelidir. Yıllık kart ücretleri; Klasik, Taraftar, Rail&Miles, VakıfBank Express kartlar için 64 TL, Gold kartlar için 78 TL, Platinum kartlar için 90 TL ve Ek kartları için 28 TL, LikeCard'lar, VakıfBank Express indirimli kartlar ve Kampüs kartlar için 12 TL; BusinessCard'lar için 49 TL'dir.

GECİKME FAİZ ORANI: Asgari ödeme tutarının altında ödeme yapılması durumunda asgari tutarın ödenmeyen kısmı için son ödeme tarihinden asgari ödeme tutarının tam olarak ödendiği tarihe kadarki süre için hesaplanan vergi ve fonlar hariç aylık faiz oranıdır.

NAKİT ÇEKİM ÜCRETİ:VakıfBank ATM'lerinden veya şubelerinden kredi kartınızla nakit çektiğinizde, aylık kredi faizine ek olarak işlem başına %3.84+6.50 TL komisyon; yurtiçi banka ATM'lerinden kredi kartınıza nakit çektiğinizde aylık nakit kredi faizine ek olarak işlem başına %3.84+6.50 TL nakit çekim ücreti alınır. Yurtdışından nakit çektiğinizde %3.84+3.29 USD nakit çekim ücreti alınır.

VERGİ, FON: BSMV (Banka Sigorta ve Muamele Vergisi) ve KKDF (Kaynak Kullanım Destekleme Fonu) yasa gereği alınmakta olup, BSMV, nakit çekim ücreti, kart ücreti ve faizler üzerinden; KKDF ise hesap kesim tarihinde tahakkuk ettirilen faiz üzerinden hesaplanmaktadır.

FAİZ HESAPLAMA YÖNTEMİ: Son ödeme tarihinde ödenmeyip kredilendirilen alışverişlerinize hesap kesim tarihinden başlamak üzere ödendiği tarihe kadarki süre için alışveriş faiz oranı; nakit ve nakit çekim kapsamında değerlendirilecek işlemlere ise işlem tarihinden ödendiği tarihe kadarki süre için nakit çekim faiz oranı üzerinden faiz hesaplanır. Yapılan ödemeler, önceki dönemden devreden gecikme faizi ve ferilerine, alışveriş faizi ve ferilerine, devreden borçlara, dönem içinde çekilen nakitlere ve son dönem harcamalara mahsup edilmektedir. Faiz tahakkuku hesap kesim tarihlerinde yapılmaktadır. Hesap Özetinde yer alan alışveriş ve nakit faiz oranına KKDF ve BSMV dahil değildir.

GERİYE DÖNÜK EKSTRE ÜCRETİ: Kredi kartında geriye dönük hesap özeti bastırımı talebi için alınan ücrettir. Bu ücret 2.30 TL olarak uygulanmaktadır.


DİĞER BİLGİLER

YURTDIŞINDA YAPILAN ALIŞVERİŞLER VE NAKİT ÇEKİMLER: Yurtdışı alışveriş ve nakit çekim işlemleri USD/TL cinsinden ödenebilir. Dönem Borcunun sön ödeme tarihinde ödenmeyen kısmı, son ödeme tarihindeki TCMB döviz satış kurunun %1 fazlası ile çarpılarak Türk Lirası'na çevrilmekte ve o dönemin hesap kesim tarihinden başlamak üzere eksik yatırılan tutara faiz işletilmektedir. Yabancı para birimi cinsinden ödemeyi tercih edenler için, asgari ödeme tutarı, dönem borç tutarı kadar hesaplanmaktadır.
TL cinsinden ödemeyi tercih edenler için işlemin bankaya ulaştığı tarihteki TCMB döviz satış kuruna %2 ekleyerek TL'ye çevrim yapılmaktadır.

YABANCI PARA İŞLEMLER İLE İLGİLİ HATIRLATMA: Türkiye'de faaliyette bulunan bazı uluslararası şirketler ile yurtdışındaki bazı firmalar satış belgelerini TL olarak düzenlemelerine rağmen, sözkonusu alışveriş bedelleri, ilgili firmalar tarafından yabancı para cinsinden tahsil edilmekte ve bu nedenle Hesap Özetine yabancı para cinsinden yansıtılmaktadır. Bu, uluslararası kredi kartı kurallarının gerektirdiği bir uygulamadır.

VAKIFBANK WORLDCARD BORÇ BİLGİNİZİ; 444 0 724 Telefon Bankacılığı'ndan, VakıfBank ATM'lerinden, İnternet Bankacılığı'ndan, Faks, e-posta ve SMS talimatı vererek öğrenebilirsiniz.

444 0 724 Telefon Bankacılığı'nı arayarak;

 • Hesap kesim tarihinizi değiştirebilirsiniz
 • Düzenli ödeme talimatı verebilirsiniz
 • İletişim bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz
 • Hesap özetinizin e-postayla gönderilmesini isteyebilirsiniz
 • Kartınızın kaybolduğunu veya çalındığını bildirebilirsiniz
 • VakıfBank Worldcard ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz

Ödeme noktalarımız:

 • 444 0 724 Telefon Bankacılığı'ndan
 • İnternet Bankacılığı'ndan
 • Düzenli ödeme talimatı ile
 • VakıfBank ATM'lerinden
 • VakıfBank Şubelerinden
 • PTT Online Şubelerinden (3.10 TL işlem ücreti alınır)
 • EFT ile diğer bankalardan ödeyebilirsiniz